Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
18.12.2018 - 10:00 - 11:30
Sljedeći tjedan održat će se tri predavanja u sklopu Seminara za
diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu:
 
2. U utorak, 18.12.2018. s početkom u 10 sati u predavaonici 001 Josip
Žubrinić (FER) održat će predavanje pod naslovom:
 
Spektralna analiza tankih heterogenih elastičnih struktura
 
Seminar je javna obrana teme doktorske disertacije.
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovim predavanjima.
 
Boris Muha
Share this