Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.12.2018 - 18:00 - 19:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
topologiju, u ponedjeljak 17. prosinca 2018. u 18 sati u predavaonici
105, PMF-MO, Ivan Tomašić (Queen Mary University of London) održat će
predavanje
 
Toposi i diferencijska algebra
 
Sažetak: Nakon vrlo kratkog pregleda teorije toposa i kategoričke logike,
dat ćemo primjene tih metoda u diferencijskoj algebri i razviti
diferencijsku algebarsku geometriju.
 
Predavanje se može pratiti i na
Share this