Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.12.2018 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 17. prosinca 2018. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Goranka Nogo održat će predavanje pod naslovom:
 
"Robusna diskretna optimizacija – pregled recentnih rezultata".
 
Sažetak: U seminaru se daje pregled recentnih rezultata robusne optimizacije s naglaskom na vremensku složenost robusnih varijanti klasičnih problema diskretne optimizacije. Primjerak bilo kojeg optimizacijskog problema opisujemo vrijednostima parametara koji se pojavljuju i u funkciji cilja i u ograničenjima. No, za razliku od klasične optimizacije, u robusnim varijantama problema parametri se ne mogu točno odrediti nego je prisutna neizvjesnost (uncertainty). Robusno rješenje ne mora biti optimalno, ali je odabrano tako da i u slučaju najgoreg scenarija (odabira parametara) bude prihvatljivo. Robusne varijante problema, u pravilu, imaju znatno veću vremensku složenost nego odgovarajući polazni problemi. U seminaru se promatraju dva modela neizvjesnosti: diskretni (discrete uncertainty representation) i intervalni (interval uncertainty representation). Za svaki od modela analiziraju se robusne varijante problema prema sljedećim kriterijima odabira robusnog rješenja: min-max, min-max regret, weighted ordering averaging i incremental recourse.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this