Matematički kolokvij

lokacija: 
Odjel za matematiku, Osijek
vrijeme: 
13.12.2018 - 14:00 - 15:00

Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju:

U četvrtak, 13. prosinca 2018. u 14 sati u predavaonici 36 na Odjelu za
 matematiku,

Doc.dr.sc. Tomislav Pejković, Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek,

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"Aproksimacije pomoću p-adskih verižnih razlomaka "
(sažetak <http://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/AbstractPejkovic.pdf>)

Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku

Share this