Stručna sekcija HMD-a

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
07.12.2018 - 17:00 - 18:30
Stručna sekcija HMD-a nastavlja s organiziranjem stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike.
Četvrto predavanje u 2018. godini održat će se u petak, 7.12.2018., u 17:00 sati u dvorani A002 (1. kat, novi dio zgrade) Matematičkoga
odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.
Predavanje pod nazivom
 
Integral funkcije u interdisciplinarnom kontekstu
 
održat će prof.dr.sc. Željka Milin Šipuš, redovita profesorica s Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Željke Milin Šipuš, možete pročitati ovdje.
Share this