Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
28.11.2018 - 13:15 - 14:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog
doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

Luka Borozan, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Rješavanje svojstvenog problema dijagonalne matrice s rang jedan ažuriranjem,

Predavanje će se održati u srijedu 28. studenog 2018. s početkom u **13:15**, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Share this