Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.11.2018 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 26.11.2018. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Igor
Velčić (FER) održat će predavanje pod naslovom:
 
Aproksimacija spektra za 3D elastične jako heterogene ploče
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this