Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.11.2018 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 19. studenog 2018. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Ana Klobučar održat će predavanje pod naslovom:
 
"Rješavanje robusnih varijanti problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa".
 
Predavanje je ujedno i javna obrana prijave teme doktorskog rada.
 
Sažetak: Konvencionalna optimizacija podrazumijeva maksimiziranje ili minimiziranje funkcije cilja nad danim skupom dopustivih rješenja koja zadovoljavaju određena ograničenja. Međutim, u stvarnim situacijama, ulazni podaci su često nepoznati i podložni promjenama. Suvremena metoda za rad s takvim nesigurnostima zove se robusna optimizacija. Cilj predloženog doktorskog rada je proučavati robusne varijante problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa tj. problema traženja podskupa skupa vrhova grafa u kojem nema susjednih vrhova te je suma težina najveća. Nesigurnost će biti ograničena na težine vrhova i dana eksplicitno s konačnim skupom scenarija. Planira se razvoj efikasnih približnih algoritama koji su dovoljno precizni i brzi za korištenje u stvarnim situacijama.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this