Predavanje iz fizike, DMF Rijeka

lokacija: 
Kampus, Rijeka, zgrada Sveučilišnih odjela
vrijeme: 
25.10.2018 - 18:30 - 19:30

Društvo matematičara i fizičara poziva sve zainteresirane na predavanje koje će se održati u četvrtak, 25. listopada 2018. godine u 18:30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029 (prizemlje).

Predavanje pod nazivom "Diferencijalna rotacija Sunca" održat će dr.sc.  Ivana Poljančić Beljan, predavačica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.
 
Sažetak predavanja: 

Diferencijalna rotacija je osobina plinovitih tijela i tijela sastavljenih od plazme, kao što su zvijezde. Diferencijalna rotacija Sunca podrazumijeva manje brzine rotacije na većim heliografskim širinama, što znači da područja oko ekvatora rotiraju brže. Proučavanja Sunčeve rotacije vrlo su značajna u stvaranju dinamo modela, koji objašnjava nastanak magnetskog polja Sunca i 11-godišnji ciklus Sunčeve aktivnosti.
Predavanje obuhvaća pregled istraživanja diferencijalne rotacije Sunca provedenih u sklopu izrade doktorske disertacije, koja su u skladu s najnovijim teorijskim modeliranjima.

Share this