Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.10.2018 - 18:00 - 19:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 29.
listopada 2018. u 18 sati u predavaonici 105, PMF-MO, Zvonimir Šikić održat
će predavanje
 
Obaranje obaranja CH i obaranje Freilinga
 
Sažetak:*Objasnit ću gdje je greška u mojem argumentu protiv CH
(predstavljenom na mojem prethodnom seminaru) te kako se taj argument ipak
može iskoristiti za obaranje Freilingova argumenta protiv CH.
 
Predavanje se može pratiti i na
Share this