Seminar za diferencijalnu geometriju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
26.10.2018 - 15:00 - 16:30
U petak 26.10.2018. u okviru Seminara za diferencijalnu geometriju 
održat će se javna obrana teme doktorskog rada kolegice
Ivane Protrka naslova
 
"Plohe konstantne srednje zakrivljenosti i njima pridružene fokalne
krivulje i plohe u Minkowskijevom prostoru".
 
Seminar će se održati u dvorani A201 MO PMF-a s početkom u 15:00.
 
Zlatko Erjavec
Share this