Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
17.10.2018 - 12:00 - 14:00

U srijedu 17. listopada 2018. na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se dva predavanja:

  Ivana Crnjac, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  "Metoda uvjeta optimalnosti za zadaće optimalnog dizajna"

s početkom u 12:00, i

  Jelena Jankov, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
  Homogenizacija jednadžbe elastične ploče

s početkom u 13:15. Predavanja će se održati u Predavaonica 2 te su oba predavanja ujedno i javna obrana teme doktorske disertacije.

Sažeci predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

Share this