Matematički kolokvij

lokacija: 
Odjel za matematiku, Osijek
vrijeme: 
16.10.2018 - 15:00 - 16:00

Obavijest o predavanju na Matematičkom kolokviju:

U utorak, 16. listopada 2018. u 15 sati u predavaonici 2 na Odjelu za
 matematiku,

Izv.prof.dr.sc. Marko Vrdoljak, Department of Mathematics, Faculty of
Science, University of Zagreb

održat će predavanje na Matematičkom kolokviju pod naslovom:

"Zadaće optimalnog dizajna sa slučajnim perturbacijama "
(sažetak
< http://www.mathos.unios.hr/images/predavanja/mv_os_18.pdf>)

Voditelj Matematičkog kolokvija
Izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku

Share this