Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.10.2018 - 18:00 - 19:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
teorijsko računarstvo, iznimno u četvrtak 11. listopada 2018. u 18 sati, u
predavaonici 105, PMF-MO, Ivan Gavran (Max Planck, Kaiserslautern) će
održati predavanje
 
Učenje temporalnih formula iz primjera
 
Sažetak: Na seminaru ću predstaviti dvije metode za učenje temporalnih
formula iz primjera.
Prva iz pozitivnih i negativnih primjera (P i N), koristeći SAT-solver,
izvodi minimalnu formulu konzistentnu s njima (koja razdvaja pozitivne od
negativnih primjera).
Druga koristi prvu tako što nauči minimalne formule koje razdvajaju neke
podskupove skupova P i N i zatim ih koristi kao propozicije odluke u *decision
tree* algoritmu.
Drugu najčešće koristimo kada je podataka previše i prva metoda ih ne može
*probaviti. *
Detalji su opisani u radu Learning Linear Temporal Properties.
 
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
Share this