Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
04.10.2018 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Paul Breiding: Pencil-based algorithms for tensor rank decomposition are 
not stable
 
koje će se održati 4.10.2018. u 12:15 u predavaonici 104.  Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
Tina Bosner
Share this