Seminar za algebru, ZCI QuantiXLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
25.09.2018 - 13:00 - 14:30
U utorak   25. 9. 2018. u okviru Seminara za algebru   i ZCI-a QuantiXLie
 
Ante Čeperić   održat će predavanje pod naslovom
 
Reprezentacije verteks-algebre simplektičkih fermiona
 
Seminar počinje   u 13:00  u predavaonici A101. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.
 
Dražen Adamović
Share this