Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
24.09.2018 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 24.9.2018. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Marin
Bužančić (FKIT)  i Matko Ljulj (PMF-MO) održat će predavanje pod naslovom:
 
Konveksna integracija za Lipschitzova preslikavanja i kontraprimjer
regularnosti
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
 
Boris Muha
Share this