Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.06.2018 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 11.
lipnja 2018. u 17 sati u predavaonici 105, PMF-MO, *Zvonimir Šikić* će
održati predavanje
 
Dokaz negacije hipoteze kontinuuma
 
 
*Sažetak: *Koristeći se s dva probabilistička principa:
 
   1. Vjerojatnost da je realni broj element prebrojivog skupa realnih
   brojeva je nula,
   2. Ako je pr(A) = pr(B) = 1 onda je pr(A/B) = pr(B/A) = 1,
 
dokazat ćemo da ne vrijedi hipoteza kontinuuma.
 
 
Predavanje se može pratiti i na https://meduza.carnet.hr/index
Share this