Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje i Centar za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković

lokacija: 
IRB
vrijeme: 
29.05.2018 - 11:00 - 12:30
Centar za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković i Seminar 
za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Edoardo Di Napoli: Simulating Quantum Materials: goals, challenges and 
perspectives in the era of pre-exascale computing
 
koje će se održati 29.5.2018. u 11:00 u dvorani 3. krila (Plava dvorana) 
Instituta Ruđer Bošković.  Više informacija o ovom predavanju možete 
 
Tina Bosner
Share this