Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
28.05.2018 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 28. svibnja 2018. u 17 sati, u
predavaonici 105, PMF-MO, Marko Doko (Max Planck, Kaiserslautern) će
održati predavanje
 
Separacijska logika za obećavajuću semantiku
 
Sažetak: U prvom dijelu seminara, prezentirat ćemo "obećevajuću
semantiku" (eng. promising semantics) [1]. Radi se o semantici izvršavanja
višenitnih programa koja izbjegava tzv. out-of-thin-air problem (situacija
kada semantika dozvoljava da program proizvodi vrijednosti koje nigdje nisu
unesene). Vidjet ćemo zbog čega semantike u stilu C/C++ 11 standarda nisu u
mogućnosti riješiti taj problem i kako alternativni pristup obećavajuće
semantike daje kvalitetne rezultate.
 
U drugom dijelu seminara prezentirat ćemo separacijsku logiku SLR [2]. Radi
se o prvoj separacijskoj logici koja je valjana za obećavajuću semantiku.
Kako je obećavajuća semantika podosta inovativan semantički model, za dokaz
valjanosti bila je potrebna nova tehnika dokazivanja.
 
 
Predavanje se može pratiti i na https://meduza.carnet.hr/index
Share this