Seminar za algebru, ZCI QuantixLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
06.03.2018 - 14:00 - 15:30

U utorak 6.3. 2018. u okviru Seminara za algebru i ZCI-a QuantiXLie
Ana Kontrec održat će predavanje pod naslovom

Z_3 invarijanta podalgebra Weylove verteks-algebre

Seminar počinje u 14:00 u predavaonici 104. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Dražen Adamović

Share this