Seminar za algebru, ZCI QuantixLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.01.2018 - 14:00 - 15:30

U utorak 30.1.2018. u okviru Seminara za algebru i ZCI-a QuantiXLie
Gordan Radobolja, Sveučilište u Splitu, održat će predavanje pod naslovom

Free field realizacije Heisenberg-Virasorove verteks-algebre

Seminar počinje u 14:00 u predavaonici 104. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Dražen Adamović

Share this