Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
30.01.2018 - 16:00 - 17:30

U utorak 30.1.2018. u 16 sati, u dvorani 201 (PMF - Matematički odsjek), 
u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti Danijel Krizmanić
(Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci) održat će predavanje pod naslovom

 "Zajednička funkcionalna konvergencija procesa parcijalnih suma i maksimuma".

Detaljnije informacije o seminaru možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs/.
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

Azra Tafro

Share this