Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
23.10.2017 - 17:00 - 18:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 23.
listopada 2017. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Vedran Čačić će
održati predavanje

Ispunjivost čvor-formula CPDL^{(\neg)} je EXPTIME-potpuna

Sažetak: Ovaj rezultat dio je rada o korištenju XPath tehnologije za
rezoniranje nad ontologijama deskriptivnih logika, i predstavlja poopćenje
rezultata iz Lutz, Walther: PDL with negation of atomic programs. Dokaz je
vrlo tehnički u detaljima, ali osnovne ideje su standardne (Hintikkina
konstrukcija i Büchijevi automati). U prvom dijelu seminara uvest ćemo
osnovne pojmove deskriptivne logike, i prikazati pregled o tome što se
trenutno zna o složenosti različitih logika u toj skupini. Naglasit ćemo i
pokušati razriješiti terminološke probleme koji nastaju kad dva različita
područja koriste istu teoriju u različite svrhe. Kasnije ćemo opisati
Hintikkinu konstrukciju.

Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11640.

Sadržaj prethodna dva seminara je u preprintu
https://arxiv.org/abs/1710.05599.

Share this