Seminar za diferencijalne jednadžbe i nelinearnu analizu

lokacija: 
FER
vrijeme: 
18.09.2017 - 11:00 - 12:30

U ponedjeljak 18. rujna 2017. s početkom u 11:00 sati u predavaonici
D102 na FER-u, Goran Radunović (FER) održat će predavanje pod naslovom:

Logaritamska Minkowskijeva izmjerivost i fraktalne zeta funkcije

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da
prisustvuju ovom predavanju.

Domagoj Vlah

Share this