radionica

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira osposobljavanje za prijavitelje projekata u okviru EU programa „Mladi na djelu“

„Sport i rad s mladima“ za zdravi stil života

Među programima Europske unije koje u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, koja je inače akreditirana za provedbu programa EU u području obrazovanja, znanosti i mladih, jest i program Mladi na djelu kojim se, među ostalim, mogu financirati i projekti koji se tiču mladih, sporta i zdravog života.

Kako bi potaknula izradu projekata i kreativnost u korištenju sporta u okviru tog programa, Agencija organizira osposobljavanje „Sport i rad s mladima“ za one koji žele pisati projekte na području mladih, sporta i zdravog života. Na osposobljavanje se mogu prijaviti predstavnici organizacija, lokalnih i regionalnih javnih tijela te neformalnih skupina mladih koji se žele baviti sportom kao metodom u radu s mladima.

Osposobljavanje će se održati u Selcu u Hostelu Karlovac od 27. do 30. ožujka, a prijave se primaju do 16. ožujka. Podrobnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Agencije: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=221.